การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่ออนุญาติให้ใช้ตราสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์

ภาพบรรยากาศการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าสู่กลุ่มเชียงรายแบรนด์