การจัดการประกวดและมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์

ภาพบรรยากาศการประกาศและมอบรางวัลภายในงานประกวดตราสัญลักษณ์