การจัดประชุมคณะกรรมการตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย

ภาพบรรยากาศการจัดประชุมคณะกรรมการตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์