กิจกรรม Road Show ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 14 กันยายน 2559

14 กันยายน  2559  กิจกรรมRoad Show สินค้าและบริการที่ได้ตราสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี