กิจกรรม Road Show ณ ศูนย์การค้าแหลมทอง ชลบุรี 21 กันยายน 2559

21 กันยายน 2559 กิจกรรมRoad Show สินค้าและบริการที่ได้ตราสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์

ณ ศูนย์การค้าแหลมทอง ชลบุรี