กิจกรรม Road Show หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 24 กันยายน 2559

24 กันยายน  2559 กิจกรรมRoad Show สินค้าและบริการที่ได้ตราสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์

ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต