หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร

หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร

หมู่บ้านหัตถกรรมและท่องเที่ยว OTOP ประจำปี 2549

       บ้านรวมมิตร หมู่บ้านริมแม่น้ำกก ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 19 กิโลเมตร มีธรรมชาติที่สวยงาม ชีวิตความเป็นอยู่สงบและเรียบง่าย ประกอบด้วยชนเผ่าอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างฉันท์มิตรหลากลายอันเป็นที่มาของชื่อ หมู่บ้าน “รวมมิตร” ไม่ว่าจะเป็น กะเหรี่ยง อาข่า ม้ง เย้า ลีซอ และคนเมือง

 

ความหลากหลายของชนเผ่าจึงมีผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละชนเผ่า โดยเฉพาะผ้าทอต่างๆ อันสวยงาม สามารถซื้อหาไปตกแต่งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย หรือเป็นของฝากของที่ระลึก ก็ดูมีค่า ประกอบกับกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยพาหนะ “ช้าง” หรือ “เกวียน” ทำให้บ้านรวมมิตรเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศ จังหวัดจึงคัดเลือกให้เป็น “หมู่บ้านหัตถกรรมและท่องเที่ยว OTOP ประจำปี 2549”

 

บ้านรวมมิตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มี 184 ครัวเรือน จำนวนประชากร 841 คน ชาย 420 คน หญิง 421 คน (ปี 2549) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและจำหน่ายสินค้าแก่นักท่องเที่ยว และที่รู้จักกันมากคือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปของทัวร์ช้างหรือนั่งหลังช้าง ทัวร์เกวียน หรือการนั่งเกวียนเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามและวิถีชีวิตชนเผ่าต่างๆ เนื่องจากบ้านรวมมิตรเป็นหมู่บ้านที่ติดลำน้ำกกและมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ในหมู่บ้านรวมมิตรมีช้างจำนวน 30 เชือก เกวียนจำนวน 10 เล่ม ไว้บริการนักท่องเที่ยว

 

       การเดินทางไปบ้านรวมมิตรมีความสะดวกสบาย สามารถเดินทางไปได้ 2 ทาง คือ
1. ทางบก มีถนนลาดยางสามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 19 กม.
2. ทางน้ำ คือ โดยเรือหางยาว (8-10 คน) จากท่าเรือเชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง ทวนน้ำขึ้นไปตามลำน้ำแม่กก ผ่านทัศนียภาพที่สวยงาม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที (ค่าโดยสารประมาณลำละ 700 บาท)

 

สถานที่ติดต่อ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว โทร. 053-737359-11 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงราย โทร. 053-717445, 053-717257 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย โทร. 053-711602, 053-744044 http://www.maeyaomail.com/