1. อริสราไทย

ที่อยู่ : ศรีเกิด ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทร : 053 719 355

เปิด : 11:00 – 0:00 น.

เว็บไซต์ : https://bookup.asia/th/112987