12. กานดาหัตถเวช นวดแผนไทย

ที่อยู่: 869/81-82 (ใกล้โรงแรมวังคำ) อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร: 053-752220

แฟ็กซ์: –

อีเมล์: Ganda_spaya@yahoo.com

เว็บไซต์: –