13. ลานนา วิลเลจ สปา (วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน ม.ราชภัฏเชียงราย)

ที่อยู่: วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร: 0 5377 6260

แฟ็กซ์: –

อีเมล์: http://www.lannadoctor.com

เว็บไซต์: –