2. ช่อแก้วนวดแผนไทย

สาขาที่ 1 : เลขที่ 881/4 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (เยื้องๆ โรงแรมเวียงอินเชียงราย)

สาขาที่ 2 : เลขที่ 869/35 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (ตรงกันข้ามตลาดไนซ์บาซาร์)

สาขาที่ 3 : เลขที่ 869/139-140 ถ.เปมะวิภาต ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 (หน้าโรงแรมวังคำ)

เว็บไซต์ : http://www.chokaewthaimassage.com/about-us/