การจัด Road Show

กิจกรรม Road Show หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 24 กันยายน 2559

24 กันยายน  2559 กิจกรรมRoad Show สินค้าและบริการที่ได้ตราสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์ อ่านต่อ

กิจกรรม Road Show ณ ศูนย์การค้าแหลมทอง ชลบุรี 21 กันยายน 2559

21 กันยายน 2559 กิจกรรมRoad Show สินค้าและบริการที่ได้ตราสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์ อ่านต่อ

กิจกรรม Road Show ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 14 กันยายน 2559

14 กันยายน  2559  กิจกรรมRoad Show สินค้าและบริการที่ได้ตราสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์ อ่านต่อ