กิจกรรมเปิดตัวโครงการ

กิจกรรมเปิดตัวโครงการ

นายบุญส่งเตชะมณีสถิตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์จังหวัดเชียงราย Chiang Rai Brand ณเซนทรัลพลาซา  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 พร้อมจัดแสดงสินค้าที่ผ่านการรับรองและใช้ตราสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์ทั้ง 41 รายการจาก 6 หมวดสินค้า …Read More