ร้านอาหาร

1. ร้านอาหารไทยสวัสดี

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ใจกลาง เชียงรายไนท์บาร์ซ่า state show 2 อ. เมือง จ. เชียงราย

เบอร์โทร : 084-4831689, 053-740012

แฟกซ์ :

อีเมลล์ :

เว็บไซต์ : http://www.thaisawaddee.net

2. แป้นเกล็ด วิลล่า

ที่อยู่ : 481 หมู่ 24 ถ.ดอยเขาควาย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทร : 053-717552, 053-718288

แฟกซ์ : 053-756771

อีเมลล์ : info@pankledvilla.com

เว็บไซต์ : http://www.pankledvilla.com/

3. ร้านอาหาร จ.เจริญชัย

ที่อยู่ : 400/11 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทร : 053-712731,081-6039306

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : http://www.tourismchiangrai.com/sponser/J-Chareunchai/

4. โลตัสเบเกอรี่

ที่อยู่ : 869/53-54 ข้างโรงแรมวังคำ อ. เมือง เชียงราย 57000

เบอร์โทร : 05053-714519,053-715673

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : http://www.tourismchiangrai.com/sponser/J-Chareunchai/

5. ห้องอาหารซีแอนด์ซี

ที่อยู่ : 620/1 (ติดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย) ถ.ธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทร : 053 – 719167 ต่อ 100

แฟกซ์ : 053 – 718869

อีเมลล์ : crpda@hotmail.com / www.facebook.com/can

เว็บไซต์ : http://www.pdacr.org/cabbages-and-condoms-restaurant/why- the-name-cabbages-a-condoms.html

6. ร้านสบันงา ขันโตก แอนด์ เรสเตอรองท์

ที่อยู่ : 226/50 ถ.สันโค้งน้อย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทร : 0-5371-2290, 0-5371-6440

แฟกซ์ : 0 – 5371-1869

อีเมลล์ : webmaster@sabun-nga.com

เว็บไซต์ : –

7. ฟูมิซุกิ (อาหารญี่ปุ่น)

ที่อยู่ : 880/3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย(บริเวณ 4 แยกไฟแดงสถานีขนส่งผู้โดยสาร, ไนท์บาซ่าร์)

เบอร์โทร : 053-600448

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

8. สวนอาหาร พุดซ้อน (ติดกับ หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์)

ที่อยู่ : 305 หมู่ 9 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทร : 053-719876, 081-7843295, 086-1873441

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

9. ลาเม็ง (เอเชียคาเฟ่) อาหารเอเชีย

ที่อยู่ : หน้าวัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-701136

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

10. ร้านเรือนไม้

ที่อยู่ : ศูนย์หัตถกรรมเชียงราย บ้านสันตาลเหลือง

เบอร์โทร : 084- 1503526

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

11. ร้านบ้านไม้สัก

ที่อยู่ : 155 ถ.ธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทร : 053-717234, 085-0315699

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

12. ร้านไม้เมือง

ที่อยู่ : 115 ม.12 ถ.หนองบัว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-742897

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

13. ร้านอาหารกาสลอง

ที่อยู่ : 556/13 (เยื้องบิ๊กซี ถ.ซุปเปอรไฮเวย์ อ.เมือง จ.เชียงราย)

เบอร์โทร : 053-754908

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

14. ร้านหลู้ลำ

ที่อยู่ : 188 ม.20 ถ.แควหวาย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-748223

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

15. ภัตตาคารล้านตอง

ที่อยู่ : 1129/1 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-711865

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

16. คุ้มเจ้านาง

ที่อยู่ : ติดกับหมู่บ้านเปี่ยมสุข + เปี่ยมรัก ซอย 6 ถ.สันโค้งหลวง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-716105, 01-6166755

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

17. ร้านคุณติ๋ม

ที่อยู่ : 707/4 ถ.ศรีเกิด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-715009 , 053-712780

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

18. ชานเมืองฟิชชิ่งปาร์ค

ที่อยู่ : 238 ม.6 ต.หนองปึ๋ง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 081-2884299 ,053-601078

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

19. ร้านใบบอน

ที่อยู่ : 76 ถ.ประตูเชียงใหม่ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-716028, 084-1511398

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

20. ข้าวขาหมูบางรัก

ที่อยู่ : 779/3 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-744321 ,04-1511398

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

21. ครัวอารมณ์ดี

ที่อยู่ : 113 ถ.สนามบิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-756250 , 053-742602, 09-7550489

แฟกซ์ : 053-742602

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

22. บ้านชีวิตใหม่ เบเกอรี่

ที่อยู่ : ถ.พหลโยธิน อ.เมือง ตรงข้ามสถานีขนส่งเชียงราย

เบอร์โทร : 053-712357

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

23. บ่อกุ้งบ้านสวน

ที่อยู่ : อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-717043, 053-758139

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

24. ร้านเก็ดถะหวา

ที่อยู่ : 457/7 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100(จากตัวเมือง เลยปากทางเข้า ม.แม่ฟ้าหลวงไป 200 เมตร อยู่ด้านซ้ายมือ)(เปิด 09.00-20.00 น.)

เบอร์โทร : 084-100-1232

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

25. ร้านเพชรบุรี

ที่อยู่ : 421/6-7 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-752071, 01-3665930

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

26. ร้านอาหารศรีตรัง

ที่อยู่ : ร้านศรีตรัง 421-421/1 ถ.บรรพปราการ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทร : 053-752072,01-8824810

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

27. ซุ้มกุ้งเต้นหนองปึ๋ง

ที่อยู่ : ริมอ่างน้ำหนองปึ๋ง ถ.เชียงราย-ดงมะดะ อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 01-6815612, 07-1899431

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

28. ร้านอาหารตองตึง

ที่อยู่ : 1/1 ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-716162, 06-6707545, 053-756403

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

29. วนา ฟาร์มนกกระจอกเทศ

ที่อยู่ : ถ.เชียงราย-เทิง บ้านหัวดอย (เยื้องสถานีรับ-ส่ง สัญญาณ ช่อง 3 ช่อง 9 ) ต.ท่าสาย อ.เมือง

เบอร์โทร : 089-6357233

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

30. ร้านเมืองทองภัตตาคาร

ที่อยู่ : 889/12 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-711162

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

31. ครัวจุฑารัตน์

ที่อยู่ : 903/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย(หน้าโรงแรมไดมอนด์ ปาร์ค อินน์)

เบอร์โทร : 053-754212, 01-7061286

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

32. ร้านอาย

ที่อยู่ : ถ.พหลโยธิน ตรงไฟแดง ทางเข้าท่ารถเมย์เชียงราย

เบอร์โทร : 053-752534

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

33. ร้านอาหารเอกโอชา

ที่อยู่ : ถ.แม่กก ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-712543

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

34. ร้านอาหารชายน้ำ

ที่อยู่ : 211/7 ม.20 ถ.แควหวาย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-748222

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

35. ร้านอาหารยูนนาน

ที่อยู่ : ข้างสะพานข้ามแม่น้ำกก ถัดจากร้านอาหารชายน้ำ (ยูเทินรถบริเวณใต้สะพานแม่น้ำกก) อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-713263

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

36. แฟมิลี่ เบเกอรี่ เฮ้าส์

ที่อยู่ : อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-743054

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

37. ร้านหอนาฬิกา

ที่อยู่ : 402/1-2 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-711062,053-713738

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

38. ร้านข้าวต้มมีนา

ที่อยู่ : ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-740014

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

39. ข้าวต้มจ่าฮี

ที่อยู่ : อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-740024

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

40. ร้านระเบียงกก

ที่อยู่ : อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 09-9530573

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

41. หลีโอชา

ที่อยู่ : ถ.บรรพปราการ อ.เมือง จ.เชียงราย ใกล้โรงแรมสุขนิรันดร์

เบอร์โทร : 053-711812

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

42. ร้านซากีน่า (อาหารอิสลาม)

ที่อยู่ : ปากทางเข้าบ้านใหม่ ถ.แม่กก อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-713505

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

43. ร้ายอาหารสลุงคำ

ที่อยู่ : ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-717192

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

44. ร้านอาหารโตกตอง

ที่อยู่ : ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย(ตรงข้ามไก่ย่างพิมพา)

เบอร์โทร : 053-756370

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

45. ร้านไก่ย่างพิมพา

ที่อยู่ : ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย(ตรงข้ามร้านโตกตอง)

เบอร์โทร : 053-712167

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

46. ร้านแจ่วฮ้อน

ที่อยู่ : จากห้าแยกพ่อขุน ตรงเข้าไปถนนสู่ อ.เวียงชัย ขับรถไปเรื่อยๆ ร้านแจ่วฮ้อนจะอยู่ทางขวามือ ตรงข้ามกับร้านแฟมิลี่ เบเกอรี่เฮ้าส์

เบอร์โทร : 053-600518

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

47. เมืองมาง คุ้มขันโตก

ที่อยู่ : ถ.กองคำ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-718789

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

48. ครัวถุงเงิน

ที่อยู่ : ครัวถุงเงิน : 141 หมู่ 7 ถ.เด่นห้า-ดงมะดะ ก.ม.6 ต.ป่าอ้อดอนชัย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 01-9601281 (คุณวิจิตรา วงค์เทพ)

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

49. อามีน ทวีกุล

ที่อยู่ : บริการอาหารมุสลิม และรถเช่า อยู่ตรงข้ามโรงแรมนิ่มซี่เส็งเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-711931, 089-6319996

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

50. โรงเบียร์เชียงใหม่เยอรมัน สาขาเชียงราย

ที่อยู่ : หน้าโรงแรมสปอร์ต อินน์ ข้างลานสุขภาพ บริเวณสนามบิน (เก่า) ตรงข้ามโรงแรมเรดโรส ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-756933

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

51.แอนโต&ชัชฎา

ที่อยู่ : อาหารอิตาลี่ 917/7 ถ.สถานพยาบาล อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-756149 , 085-0409895

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

52. ร้านอรพิน

ที่อยู่ : 151 ม.2 ต.แม่ไร่ ปากทางขึ้นดอยตุง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-632041, 081-8832298

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

53. ร้านอาฝาง

ที่อยู่ : 226 ม.2 ต.แม่ไร่ ปากทางขึ้นดอยตุง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-763362, 089-9527654

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

54. เอกชัยชวนชิม

ที่อยู่ : 64-65 ถ.แม่จันท่าตอน จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 09-2654683

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

55. ครัวหลังบ้าน

ที่อยู่ : ถ.พ่อขุนเม็งราย ซอย 7 ประตู 4 สนามกีฬา อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-600585, 053-600587

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

56. ร้านภูแล

ที่อยู่ : 612/6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทร : 053-600500,081-8829191

แฟกซ์ : 053740611

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

57. ซากีน่า อาหารอิสลาม

ที่อยู่ : 80 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

เบอร์โทร : 053-713505 , 081-9937311 ติดต่อ คุณสกินา บุญหวัง

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

58. ดอยช้าง แอท อาร์ต

ที่อยู่ : 542/2 ถนน รัตนาเขต ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทร : 053-752918 , 086-6726159 , 053-744743 ติดต่อ คุณ พิชา พรหมยงค์

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

59. ร้านบะหมี่แต้จิ๋ว

ที่อยู่ : 112/2 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

เบอร์โทร : 089-4332267

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

60. ชมรมภัตตาคารและร้านอาหาร จ.ชร.

ที่อยู่ : 869/53-54 ถ.ไทยวิวัฒน์อุทิศ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 5700

เบอร์โทร : 053-714519 /053- 719622,มือถือ. 081-4722244

แฟกซ์ : 053-716938

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

61. ร้านอาหาร ครัวเวียดนาม “เฮือนสบายดี”

ที่อยู่ : 899 ม.3 ถ.เลียบกำแพงเมือง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

เบอร์โทร : มือถือ 081-0267067

แฟกซ์ : 053-650175

อีเมลล์ : sabaidee.house@gmail.com

เว็บไซต์ : –

62. ร้านเอเชี่ยนฟูดส์แอนด์เบเวอเรจ

ที่อยู่ : 289/1 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

เบอร์โทร : –

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : info@dcooldrink.com

เว็บไซต์ : www.dcooldrink.com

63. นายอ้นโภชนา

ที่อยู่ : 38/2 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

เบอร์โทร : 053-791949

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : napanyalai@gmail.com

เว็บไซต์ : –

64. ร้านโพเพทัส ที แอนด์ เบเกอรี่

ที่อยู่ : 224/4 ม.13 ซ.สวรรค์ ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทร : 053-601606 มือถือ 090-6383228

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : miyakojang@hotmail.com/export@isf-p.com

เว็บไซต์ : –

65. ร้านไรด์เดอร์ คอฟฟี่

ที่อยู่ : 398 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

เบอร์โทร : 053-791522 มือถือ 089-6647955

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : ridercofee@gmail.com

เว็บไซต์ : –

66. ร้านอาหารริมโขง

ที่อยู่ : 115 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

เบอร์โทร : 053-650459 มือถือ 081-9931061

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –

67. ร้านอยู่เย็นเป็ดย่าง

ที่อยู่ : 316 ม.16 ถ.เชียงของ-เทิง ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

เบอร์โทร : 086-1864142/082-3891122

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : superstarbetta@hotmail.com

เว็บไซต์ : –

68. โขงวิวสเตชั่น

ที่อยู่ : 888/3 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

เบอร์โทร : 081-8817301

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : big_rassa@hotmail.com

เว็บไซต์ : –

69. ร้านแหนมนันทวัน

ที่อยู่ : 68/4 ม.2 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

เบอร์โทร : 053-751133,มือถือ 086-1888200

แฟกซ์ : 053-750438

อีเมลล์ : namnuntawan@gmail.com

เว็บไซต์ : –

70. ร้านฟรุทเทอร์เดย์ สาขาเชียงราย

ที่อยู่ : 9/99 ชั้น 2 เซ็นทรัลพลาซ่าห้อง 244 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทร : 088-2526707

แฟกซ์ : –

อีเมลล์ : witsara.cha@gmail.com

เว็บไซต์ : –

71. ร้านอาหารยูนนาน ฉิงหอเยียน

ที่อยู่ : 223 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

เบอร์โทร : มือถือ 083-2000515

แฟกซ์ : 053-732922

อีเมลล์ : –

เว็บไซต์ : –