กิจกรรม

การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่ออนุญาติให้ใช้ตราสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์

ภาพบรรยากาศการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าสู่กลุ่มเชียงรายแบรนด์

…อ่านต่อ

การจัดการประกวดและมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์

ภาพบรรยากาศการประกาศและมอบรางวัลภายในงานประกวดตราสัญลักษณ์

…อ่านต่อ

การจัดประชุมคณะกรรมการตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย

ภาพบรรยากาศการจัดประชุมคณะกรรมการตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

…อ่านต่อ